• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Informácia o finančnom príspevku rodičov na mládežnícke družstvá 2023 - jar

Vážení rodičia. Výbor OFK Teplička n. V., pripomína potrebu rodičov spolupodieľať sa na vopred dohodnutom financovaní mládežníckych družstiev, (prípravka, žiaci, starší žiaci) . Finančný príspevok  bol dohodnutý vo výške 10.-Eur na  mesiac , počnúc 1.1.2023. Týka sa to obdobia, pokiaľ bude prebiehať školský rok, zatiaľ do 30.6.2023 . V tomto polroku nebol navýšený napriek zvýšeným nákladom, ale podarilo sa ho udržať v pôvodnej výške.   

OFK funguje najmä vďaka podpore obce Teplička nad Váhom, ale je potrebné, aby popri príspevku obce, ako aj sponzorov, bola tretím pilierom fungovania spoluúčasť  rodičov. OFK financuje kategóriu A-mužstva, B-mužstva, dorastu, starších a mladších žiakov, prípravku, a  akadémiu škôlkárov. Financovanie spočíva v nákladoch na vybavenie hráčov, členských príspevkov do ObFZ a SsFZ, dopravu hráčov na zápasy vonku, mzdy trénerov, občerstvenie mládeže, mužstiev pri súťaži vonku, pri konaní turnajov- poplatky pri ich zabezpečovaní a pod. Podporte Vaše deti pri projekte  o skvalitnenie  tréningových procesov aj vašou účasťou na tréningoch a zápasoch. Finančné príspevky je možné poukázať formou bankového prevodu na účet OFK č.účtu: SK97 5600 0000 0003 5708 9001 . Finančný príspevok môžete platiť mesačne alebo jednorázovou platbou 60 eur v prípade kategórií ktoré začali tréningový proces v januári, alebo 50 eur za kategórie ktoré začali tréningový proces vo februári. Prosíme, ak je to možné o jednu platbu za pol roka (50 alebo 60), keďže aj samotná evidencia platieb je následne rýchlejšia. Ale samozrejme je možná aj mesačná forma platby. Pre platbu prosím zadajte do správy pre prijímateľa Meno a Priezvisko hráča a kategóriu, (U7 – škôlka, U9 a U11 sú prípravky, U13 a U15 sú žiaci).

OFK v súčasnosti prehodnocuje systém vzdelávania v danej športovej činnosti vašich detí-našich futbalistov. Na každom zasadnutí výboru OFK sa preberajú s trénermi  konkrétne činnosti a výsledky mládežníckych družstiev počas majstrovskej  súťaže .  Tréneri majú za povinnosť skvalitňovať tréningové procesy a sú motivovaní do zvyšovania si trénerských kvalifikácií a výsledky pretavovať do kvalitných futbalových výkonov svojich zverencov. 


Platbu je možné urobiť aj pomocou nasledujúcich odkazov, následne potrebné doplniť už len Meno, Priezvisko a kategóriu: