• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

2% z daní pre Občianské združenie OFK Teplička nad Váhom za rok 2022

Vážení športoví priatelia, priaznivci futbalu v Tepličke nad Váhom.

Je tu začiatok roka 2023 a preto nám dovoľte požiadať vás o finančnú podporu.

Keďže sa blíži termín na podávanie daňových priznaní za minulý rok, prosíme Vás o podporu asignáciou časti vašich daní v zmysle § 50 a ost. zákona o daniach z príjmov (tzv. 2%). 


Vykonáte to veľmi jednoducho. Pokiaľ podávate ako právnická alebo fyzická osoba daňové priznanie za rok 2022, dajte pokyn vašej účtovníčke aby vaše rozhodnutie o určení časti dane zahrnula do daňového priznania. Ak ste len zamestnancom a dáte si urobiť ročné zúčtovanie dane vyžiadajte od mzdovej účtovníčky tlačivo Vyhlásenia, alebo doplňte už predvyplnené tlačivo v prílohe.Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí nám pomohli.

Sme vidiecky klub, ktorý má cieľ hlavne v mládežníckych kategóriách vytvárať čo najlepšie podmienky pre futbalový šport pre mladých ľudí z Tepličky nad Váhom a blízkeho okolia. Máme tréningovú plocha s umelou trávou, bola dobudovaná ďalšia kvalitná hracia a tréningová plocha na Rybníku za podpory obce Teplička nad Váhom. Priebežne vybavujeme technické zázemie, dopĺňame športové a tréningové potreby hráčov a uhrádzame množstvo iných výdavkov v súvislosti so zabezpečením prípravy a súťaží našich družstiev a prípraviek. Zapojili sme už aj deti v Materskej škôlke do tréningov v kategórii U7.

 

Dovoľte nám preto požiadať Vás znovu na začiatku tohto roku o finančnú podporu formou poskytnutia/asignácie časti Vašich daní za rok 2022.

 

Údaje potrebné na vyplnenie vyhlásenia o určení časti Vašich daní za rok 2022:

Názov: Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Športklub, ul. Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 00628433

 Ďakujeme ešte raz za Vašu podporu.
V Tepličke nad Váhom, 25.1.2023

Výbor OFK Teplička nad Váhom