• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Tréningové ihrisko so siatou trávou v lokalite Rybník

V sobotu, dňa 15. augusta 2020 sme s veľkou radosťou otvorili Tréningové ihrisko so siatou trávou v lokalite Rybník. Slávnostný akt prestrihnutia pásky pánom starostom Viliamom Mrázikom, predsedom OFK Milanom Jančim, pánom farárom Vdp. Pavlom Špitom a jeho následné požehnanie odštartovalo priateľské zápasy futbalových družstiev všetkých vekových kategórií. Veríme, že vybudovanie ďalšej športovej plochy je správnym krokom smerom k rozvoju športu v našej obci. Foto z akcie - tu.