• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Stop jarnému amatérskemu futbalu

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu. Na základe Vyhlásenia (čítaj tu) predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich ObFZ - Výkonný výbor SsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží ročníka 2019/2020 sa anulujú
3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci ročníka 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi

Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a života.