• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

2% z daní pre Občianské združenie OFK Teplička nad Váhom

Vážení priatelia futbalu v Tepličke nad Váhom. Dovoľte nám úvodom Vám poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste prejavili v minulom roku finančnou a materiálnou podporou občianskemu združeniu Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom. Celkom sme získali za minulý rok z asignácie dane 1 793 EUR. Ide o sumu, ktorá nám významne pomáha pri našej činnosti. Tieto zdroje by inak skončili v bezodnom štátnom rozpočte.

 

Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí nám pomohli.

Sme vidiecky klub, ktorý má cieľ hlavne v mládežníckych kategóriách vytvárať čo najlepšie podmienky pre futbalový šport pre mladých ľudí z Tepličky nad Váhom a blízkeho okolia. Máme novú tréningovú plocha s umelou trávou a v lete bude dobudovaná ďalšia kvalitná hracia a tréningová plocha na Rybníku za podpory obce Teplička nad Váhom. Priebežne vybavujeme technické zázemie, dopĺňame športové a tréningové potreby hráčov a uhrádzame množstvo iných výdavkov v súvislosti so zabezpečením prípravy a súťaží našich družstiev a prípraviek.

 

Niečo zo športových cieľov. V tomto roku sa sústredíme na zlepšenie spolupráce so základnými školami a škôlkou v Tepličke nad Váhom. Naše družstvá dosiahli uspokojivé až veľmi dobré výsledky v jeseni 2019, ktoré chceme v roku 2020 potvrdiť a zlepšiť.

 

Dovoľte nám preto požiadať Vás znovu na začiatku tohto roku o finančnú podporu formou poskytnutia/asignácie časti Vašich daní za rok 2019.

 

Urobte to v príslušnej kolónke daňového priznania, ak ho podávate alebo požiadajte Vašu mzdovú účtovníčku, aby vám pripravila potrebné tlačivá. Ak máte právnickú osobu, zvážte poskytnutie aj priameho daru finančných prostriedkov aspoň vo výške 0,5% zo základu dane. Bez daru na tieto vymedzené účely môže právnická osoba asignovať len 1% a nie 2% z daní.

 

Údaje potrebné na vyplnenie vyhlásenia o určení časti Vašich daní za rok 2019:

Názov: Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Športklub, ul. Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 00628433

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby - tu

Ďakujeme ešte raz za Vašu podporu.
V Tepličke nad Váhom, 27.1.2020
Za vedenie občianskeho združenia: Ing. Emil Pečík, ekonomický manažér