• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Valné zhromaždenie, konané 23.11.2019

Dňa 23.11.2019 sa v priestoroch Športklubu Teplička nad Váhom konalo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom.
Najdôležitejším bodom Valného zhromaždenia bolo zvolenie nového Výboru OZ OFK TNV, v zložení Milan Janči - predseda výboru, Ing. Emil Pečik - ekonomický riaditeľ, Ján Obšivan - športový riaditeľ, Lukáš Oleš - člen výboru, Peter Hulka - člen výboru, Ján Oleš st. - člen výboru, Ľubomír Poljak - člen výboru.