• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Pozvánka na Valné zhromaždenie OZ OFK TNV (08.12.2018)

Vážení členovia Občianského združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, Športklub, Školská 1007/16, 013 01 Tplička nad Váhom, IČO: 00628433, v zmysle stanov občianského združenia Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2018 (sobota) o 16.00 hod. v Športklube Teplička nad Váhom.

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie rokovania
2. Ocenenie najlepších hráčov jednotlivých kategórií
3. Schválenie návrhu rokovania
4. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
5. Správa o činnosti OFK TNV a čerpaní rozpočtu za rok 2017 a správa revíznej komisie OZ
6. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017
7. Informácia o športovej činnosti a hospodárení za rok 2018, do dňa konania VZ 
8. Návrh a schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019
9. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2019
10. Doplňovacie voľby
11. Diskusia
12. Záver rokovania

Po skončení rokovania je pripravené spoločenské posedenie pre dospelých hráčov, podporovateľov klubu a pozvaných hostí s priateľkami a manželkami so vstupným 5 EUR za osobu ( kapusnica, káva, zákusok v cene). O ďalšie občerstvenie a zábavu je postarané.

Upozorňujeme, že bývalí členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2018, alebo občania, ktorí sa chcú stať členmi Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom s právami rokovať a hlasovať na Valnom zhromaždení, sú povinní zaplatiť členský príspevok pred rokovaním Valného zhromaždenia. Výška členského príspevku je 10 EUR, resp. 15 EUR na rok 2018 s permanantkou na rok 2019 a darčekom od OFK TNV. Ostatným členom odporúčame zaplatiť najneskôr do konca roka 2018.

V Tepličke nad Váhom, dňa 13.11.2018
Výbor Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom